Hưng Yên đặc biệt ưu tiên khi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

Ngày 26.12.2016, UBND tỉnh có Quyết định số 26/2016/QĐ - UBND ban hành quy định một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. 
Sản xuất tại Công ty TNHH  Thuận Tâm Thành (Khoái Châu)
Sản xuất tại Công ty TNHH Thuận Tâm Thành (Khoái Châu)
Các lĩnh vực được tỉnh đặc biệt ưu tiên gồm: Xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu tập trung cho công nghiệp chế biến, xây dựng cánh đồng lớn, trồng cây dược liệu. Chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản tập trung. Sản xuất, phát triển giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Ứng dụng công nghệ sinh học; công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, nuôi thả thủy sản. Chế biến, bảo quản nông sản, thủy sản, dược liệu. 
 
Sản xuất bột giấy, giấy, bìa, ván nhân tạo trực tiếp từ nguồn nguyên liệu nông, lâm sản. Sản xuất thuốc, nguyên liệu thuốc BVTV, thuốc thú y, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Xây dựng hệ thống cấp nước sạch, thoát nước. Xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường; thu gom, xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn. Xây dựng chợ nông thôn… 
 
Khi các doanh nghiệp đủ điều kiện vào đầu tư được hưởng nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi như: Giảm tiền sử dụng đất; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước; được hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường và áp dụng khoa học công nghệ; hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giống cây trồng…
 
Cụ thể hóa chủ trương trên, thời gian qua tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành xây dựng danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn để tổ chức hội nghị xúc tiến doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này, đồng thời mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm. Đoàn công tác của tỉnh đã có nhiều buổi làm việc, triển khai hoạt động xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, Hàn Quốc, một số nước châu Âu. Tại các buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của Hưng Yên, nhất là lĩnh vực nông nghiệp và đề nghị các đơn vị hỗ trợ, giới thiệu các nhà đầu tư tiềm năng đến tìm hiểu, đầu tư vào tỉnh. Một số lĩnh vực được đề xuất hợp tác với các nước như: Sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, an toàn thực phẩm…
 
Nhằm tiếp tục thúc đẩy thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, ngày 22.1, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 142/QĐ- UBND phê duyệt Đề án tích tụ, tập trung ruộng đất để sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn giai đoạn 2017 – 2020 (gọi tắt là đề án). 
 
Về cơ chế, các cá nhân, tổ chức đứng ra nhận góp, thuê quyền sử dụng đất được ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí trong 3 năm để phát triển sản xuất với mức hỗ trợ 3 triệu đồng/ha/năm. 
 
Cấp xã và cấp thôn, xóm nơi có đất được tập trung, tỉnh hỗ trợ 1 lần công tác chỉ đạo, tuyên truyền, tổ chức thực hiện tích tụ, tập trung ruộng đất với số tiền 1 triệu đồng/ha. 
 
Hộ nông dân góp đất, cho thuê quyền sử dụng đất được hỗ trợ 1 lần với số tiền 200 nghìn đồng/sào. 
 
Đối với các hộ nằm trong vùng được tích tụ theo hình thức thuê quyền sử dụng đất, nếu có nhu cầu sản xuất nông nghiệp thì được UBND xã chuyển đổi sang canh tác trên diện tích đất công điền do UBND cấp xã quản lý hoặc đổi ruộng với hộ nông dân khác ngoài vùng có nhu cầu cho thuê đất được ngân sách tỉnh hỗ trợ 1 lần kinh phí chuyển sang vị trí sản xuất mới là 100 nghìn đồng/sào. Đối với các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, ngoài quy định trên còn được hưởng chính sách ưu đãi khác của tỉnh. 
 
Với cơ chế, chính sách ưu đãi của tỉnh, hiện nay nhiều nhà đầu tư nước ngoài và nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn đang tìm hiểu cơ hội và mong muốn đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có trên 190 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần tạo thuận lợi hơn trong tiêu thụ, chế biến nông sản, vật tư nông nghiệp, tạo việc làm cho nhiều lao động trong tỉnh. 
 
Để thúc đẩy thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của tỉnh trong thời gian tới, ngoài thực hiện tốt các chương trình, đề án, cơ chế hỗ trợ của tỉnh, của Trung ương, thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, nhất là các doanh nghiệp liên kết sản xuất với nông dân theo chuỗi giá trị, doanh nghiệp chế biến, sản xuất giống, vật tư nông nghiệp và các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động ở nông thôn. 
 
Đức Toản
 
;