Hưng Yên: Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ đạt gần 2500 tỷ đồng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh trong tháng 1 đạt trên 2.479 tỷ đồng, tăng 10,47% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, thực hiện đạt cao nhất là khu vực kinh tế cá thể đạt trên 1.655 tỷ đồng; tiếp theo là khu vực kinh tế tư nhân thực hiện trên 772 tỷ đồng; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 46 tỷ đồng…
 
Nhìn chung, hoạt động kinh doanh bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh trong tháng qua diễn ra sôi động, nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân tăng. Các doanh nghiệp bán lẻ và hệ thống siêu thị trên địa bàn đã chủ động dự trữ hàng hóa, nguyên liệu nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết của nhân dân.
 
Minh Huấn
 
;