18 tỷ đồng thực hiện dự án Lifsap

19:56, 12/03/2018
Mới đây, UBND tỉnh có Quyết định số 654/QĐ-UBND về việc giao vốn ngoài nước năm 2018 để thực hiện Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm Dự án Lifsap. Theo đó số tiền 18 tỷ đồng từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ và các chương trình mục tiêu năm 2018 được giao cho Ban quản lý Dự án Lifsap tỉnh để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh.
 
Dự án Lifsap được thực hiện trên địa bàn tỉnh nhằm hỗ trợ người chăn nuôi cũng như địa phương được hưởng lợi từ dự án trong quá trình sản xuất, cung cấp sản phẩm thịt gia súc, gia cầm sạch từ trang trại chăn nuôi đến bàn ăn. 
 
Vi Ngoan
 
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)