Chỉ số sản xuất công nghiệp quý I tăng 9,3%

Theo đánh giá của Sở Công Thương, trong tháng 3, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 11,12% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung trong quý I, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. 
 
Các ngành công nghiệp đạt tăng trưởng cao gồm: Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,29%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 12,5%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 14,5%.
 
Đào Ban
;