Hưng Yên có hơn 2,7 triệu lượt khách hàng tham gia thanh toán tiền điện điện tử

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, giảm rủi ro trong lưu thông tiền mặt, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh, thời gian qua, Công ty Điện lực Hưng Yên đã hợp tác với 5 tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh và 5 tổ chức trung gian triển khai thực hiện việc thu hộ tiền điện qua cổng thanh toán điện tử và chương trình thu tiền online để bảo đảm thu tiền nhanh gọn, tiện lợi, an toàn, được khách hàng đánh giá cao.
 
Đến nay, có trên 2,73 triệu lượt khách hàng tham gia thanh toán tiền điện qua ngân hàng và các tổ chức trung gian. Thời gian tới, Công ty Điện lực Hưng Yên đẩy mạnh công tác phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền những tiện ích của dịch vụ, tạo thuận lợi cho khách hàng trong thanh toán tiền điện.
 
Đào Ban 
 
;