Hưng Yên giải tỏa trên 1.700 trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, toàn tỉnh có trên 6,6 nghìn trường hợp xây dựng công trình, nhà ở trên đất nông nghiệp, trong đó trên 5,6 nghìn trường hợp phát sinh trước ngày 16.3.2016.
 
Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 16.3.2016 và Kế hoạch 93a/KH-UBND ngày 31.3.2017 của UBND tỉnh, các địa phương đã tập trung xử lý vi phạm.
 
Kết quả, đến nay, toàn tỉnh đã giải tỏa được trên 1,7 nghìn trường hợp vi phạm, đạt gần 26% trường hợp vi phạm, trong đó, trên 1.380 trường hợp các hộ vi phạm tự tháo dỡ, giải tỏa công trình; 320 trường hợp do chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế giải tỏa.
 
Mai Nhung
 
;