Hưng Yên hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018

UBND tỉnh vừa có công văn về việc hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các ban, sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, đoàn thể tỉnh và các hộ gia đình sử dụng điện thực hiện tự nguyện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời điểm diễn ra sự kiện Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018, trong thời gian 1 giờ, từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 24.3.2018. 
 
Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên, các đơn vị quản lý hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, các khu vui chơi giải trí, khu công nghiệp, các thôn, xóm... thực hiện cắt điện toàn bộ đèn chiếu sáng, đèn biển hiệu trang trí... trong thời gian diễn ra Giờ Trái đất năm 2018. Riêng chiếu sáng trên quốc lộ 5 cắt giảm 50% số bóng đèn để bảo đảm an toàn giao thông. Các tổ chức, đơn vị cắt điện chiếu sáng sân, vườn, hành lang…; các gia đình, cá nhân tự nguyện tắt, giảm bóng đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết của gia đình mình; các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp sắp xếp, bố trí ngừng sản xuất hoặc tắt các thiết bị chiếu sáng (trừ khu vực sản xuất) và các thiết bị không cần thiết trong thời gian diễn ra hoạt động Giờ Trái đất năm 2018. Các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, đơn vị và các cá nhân sử dụng điện trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện. Các cơ quan, doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và ban hành các quy định về sử dụng điện tiết kiệm, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại đơn vị.
 
Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Hưng Yên trong công tác tổ chức in ấn băng rôn khẩu hiệu, poster, tờ rơi để tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018 gắn với tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả… Công ty Điện lực Hưng Yên chỉ đạo các điện lực huyện, thành phố phối hợp với UBND các xã thông báo trên loa truyền thanh xã để nhân dân hưởng ứng tự nguyện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018… Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thành phố bố trí các vị trí treo băng rôn, khẩu hiệu tại trung tâm các huyện, các tuyến phố trung tâm trong thành phố và các cơ quan, công sở để tuyên truyền hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2018. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức quản lý hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, chiếu sáng tại các khu vui chơi, giải trí trên địa bàn thực hiện tự nguyện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời điểm diễn ra Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018…
 
PV
 
;