Hưng Yên phấn đấu huy động hơn 5,5 nghìn tỷ đồng xây dựng nông thôn

18:23, 26/03/2018
Năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu huy động hơn 5,5 nghìn tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Trong đó, tỉnh phấn đấu huy động nguồn lực trực tiếp cho chương trình khoảng trên 36%; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khoảng hơn 31%; còn lại là nguồn vốn từ các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và cộng đồng dân cư.
 
Với nguồn lực này, các địa phương trong tỉnh có điều kiện để nâng cao chất lượng các tiêu chí, nâng cao đời sống người dân nông thôn và từng bước hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới còn khó khăn như: Trường học, môi trường và an toàn thực phẩm; cơ sở vật chất văn hóa… 
 
Vi Ngoan