Hưng Yên: Phê duyệt kế hoạch chuyển đổi đất trồng lúa đến năm 2020

18:11, 07/03/2018
Ngày 5.3, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 635/QĐ – UBND phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa từ năm 2018 đến năm 2020.
 
Theo đó, đến năm 2020 toàn tỉnh chuyển đổi 7.133ha từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa, trong đó năm 2018 chuyển đổi 2.613ha, năm 2019 chuyển đổi 2563ha, năm 2020 chuyển đổi 1957ha. 
 
UBND tỉnh yêu cầu các địa phương chuyển đổi phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai và các quy định của UBND tỉnh về sử dụng đất nông nghiệp. Việc lựa chọn loại cây trồng, vật nuôi phải căn cứ vào nhu cầu thị trường, khai thác lợi thế về đất đai, tập quán canh tác; chuyển đổi gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới… Việc chuyển đổi phải phù hợp với quy hoạch phát triển nông nghiệp của tỉnh và kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của địa phương; phải chuyển đổi theo vùng, theo cánh đồng; khuyến khích các hộ nông dân tự dồn thửa, đổi ruộng cho nhau…
 
Quyết định trên thay thế Quyết định số 438/QĐ – UBND ngày 3.2.2015 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch khung về chuyển đổi từ trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm, kết hợp chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa đến năm 2020.
 
Đức Toản

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)