Hưng Yên: Sản lượng điện đạt trên 598 triệu kWh

2 tháng đầu năm, tình hình cung ứng điện trên địa bàn tỉnh được ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Sản lượng điện thương phẩm 2 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh đạt trên 598,4 triệu kWh, tăng hơn 12,3% so với cùng kỳ năm 2017.
 
Để bảo đảm cung ứng điện ổn định, an toàn, Công ty Điện lực Hưng Yên đang đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác sửa chữa, bảo dưỡng, triển khai thực hiện các phương án chống quá tải lưới điện… 
 
Đào Ban 
 
;