Hưng Yên: Sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng trưởng cao

* Theo đánh giá của Sở Công Thương, 2 tháng đầu năm, các sản phẩm công nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước.
 
Trong đó, sản xuất hàng may mặc tăng trên 16,9% so với cùng kỳ năm trước; bao bì bằng chất dẻo tăng trên 24,6%, sản phẩm nhựa bằng plastic tăng 8,5%, thức ăn cho gia súc, gia cầm tăng 27%...
 
Để đáp ứng nhu cầu thị trường, các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác bình ổn thị trường.
 
* Đến hết tháng 2, các doanh nghiệp trong ngành sản xuất thép trên địa bàn tỉnh đã sản xuất được trên 303 nghìn tấn thép các loại, tăng trên 16,6% so với cùng kỳ năm trước.
 
Năm 2018, ngành sản xuất thép trên địa bàn tỉnh phấn đấu đạt sản lượng 1,85 triệu tấn thép.
 
Để hoàn thành kế hoạch sản lượng, đồng thời đáp ứng nhu cầu thép xây dựng của thị trường trong nước và xuất khẩu, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh sản xuất, thực hiện các biện pháp giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm tăng năng lực cạnh tranh.
 
Đào Ban
 
;