Hưng Yên tăng cường giám sát sau cấp phép đối với các dự án đầu tư

18:51, 14/03/2018
Theo tổng hợp của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (gọi tắt là ban quản lý), hiện nay, trong các KCN trên địa bàn tỉnh có 349 dự án đầu tư còn hiệu lực, trong đó 194 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 155 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 3,26 tỷ USD và hơn 20,2 nghìn tỷ đồng.
 
Thời gian qua, bên cạnh việc cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư, ban quản lý đã tích cực thực hiện công tác giám sát sau cấp phép đầu tư đối với các dự án; tích cực triển khai, hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp trong các KCN thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư định kỳ theo quy định; qua đó từng bước nâng cao số lượng, chất lượng báo cáo của doanh nghiệp; tỷ lệ thực hiện báo cáo của các doanh nghiệp tại các KCN đạt khoảng 80%. 
G
Sản xuất tại Công ty Cổ phần nhựa OPEC (Khu Công nghiệp Phố Nối A)
Ngoài ra, hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật tại các doanh nghiệp, KCN được tăng cường thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát trực tiếp tại doanh nghiệp và thông qua báo cáo giám sát đầu tư, báo cáo quan trắc môi trường định kỳ.
 
Trong năm 2017 và 2 tháng đầu năm nay, ban quản lý đã kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, xây dựng đối với 56 lượt dự án; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với 15 dự án, 12 doanh nghiệp và 2 chủ đầu tư hạ tầng KCN về công tác phòng cháy, chữa cháy. Nhìn chung, các doanh nghiệp đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật.
 
Tuy nhiên, còn có doanh nghiệp chưa thực hiện đúng, đầy đủ quy định của pháp luật như: Thực hiện quan trắc, phân tích chưa bảo đảm, chưa đầy đủ; chưa thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về thu gom, quản lý, xử lý chất thải; xả khí thải vượt tiêu chuẩn; xả nước thải vào hệ thống thoát nước mưa; xây dựng công trình khi chưa có giấy phép xây dựng, xây dựng công trình không đúng giấy phép xây dựng, không tổ chức nghiệm thu chuyển giai đoạn theo quy định, chưa lập bản vẽ hoàn công hạng mục công trình. Qua kiểm tra, ban quản lý đã hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp khắc phục các tồn tại, thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.
 
Cùng với các hoạt động trên, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các doanh nghiệp trong KCN được tăng cường, thông qua nhiều hình thức như: Ban hành văn bản gửi doanh nghiệp, trực tiếp thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính, thông qua việc đăng tải các văn bản pháp luật trên cổng thông tin điện tử của ban quản lý, gửi văn bản đến doanh nghiệp hoặc qua địa chỉ email và thông qua việc tổ chức hội nghị.
 
Trong năm 2017, ban quản lý đã tổ chức 2 hội nghị tập huấn về môi trường cho khoảng 250 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp; rà soát, tập hợp hơn 150 văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thuộc các lĩnh vực bảo vệ môi trường, quy hoạch xây dựng, lao động, đầu tư đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan; ban hành khoảng 60 văn bản đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường… 
 


Ông Phạm Thái Sơn, Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh cho biết: Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, giám sát đối với các dự án đầu tư, thời gian tới, ban quản lý tập trung đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý sau cấp phép. Hàng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thường xuyên, cụ thể đối với các dự án chậm tiến độ, có dấu hiệu vi phạm về môi trường, xây dựng, sử dụng lao động… Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan trong việc xử lý các vi phạm của chủ đầu tư, đặc biệt đối với các doanh nghiệp cố tình không chấp hành các biện pháp xử lý; tổng hợp những vướng mắc để tham mưu và đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế, chính sách đối với các KCN.

 
Đào Ban
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)