Hưng Yên: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 5 nghìn tỷ đồng

Hai tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đạt trên 5 nghìn tỷ đồng, tăng 12,21% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, riêng tháng 2, tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ toàn tỉnh đạt trên 2,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,05% so với cùng kỳ năm 2017.
 
Nhìn chung, với mạng lưới kinh doanh thương mại rộng khắp, trải đều trên địa bàn toàn tỉnh, quy mô và loại hình đa dạng, hoạt động kinh doanh, dịch vụ bán lẻ của tỉnh đã đáp ứng được nhu cầu mua sắm và tiêu dùng của nhân dân. 
 
Minh Huấn
 
;