Hưng Yên: Tổng vốn đầu tư phát triển đạt trên 273,5 tỷ đồng

Theo tin từ Cục Thống kê, vốn đầu tư phát triển của tỉnh trong tháng 2 đạt trên 113 tỷ đồng, nâng tổng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đạt trên 273,5 tỷ đồng, tăng 13,11% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt gần 138,5 tỷ đồng; vốn ngân sách cấp huyện đạt trên 75,3 tỷ đồng; vốn ngân sách cấp xã đạt gần 60 tỷ đồng. Hoạt động đầu tư trong tháng chủ yếu tập trung thực hiện các dự án công trình chuyển tiếp từ năm trước và triển khai kế hoạch đầu tư năm 2018. 
 
Minh Huấn
;