Hưng Yên: Xử lý 17 trường hợp vi phạm hành chính về tài nguyên và môi trường

Trong tháng 2 vừa qua, các cơ quan chức năng của tỉnh đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính về tài nguyên và môi trường đối với 15 tổ chức và 2 cá nhân, như vậy từ đầu năm đến nay có 28 trường hợp xử lý vi phạm hành chính về tài nguyên và môi trường. 
 
Các vi phạm chủ yếu gồm: Quản lý chất thải nguy hại không đúng quy định; xả chất thải vượt quy chuẩn cho phép ra môi trường; khai thác tài nguyên trái phép, trái quy định… Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính thu nộp ngân sách nhà nước trên 1 tỷ đồng. 
 
Mai Nhung
 
;