Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên thăm các mô hình trang trại tiêu biểu huyện Ân Thi

Ngày 5.3, ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi thăm một số mô hình kinh tế trang trại tiêu biểu tại xã Quang Vinh (Ân Thi) bao gồm: Mô hình trang trại tổng hợp nuôi vịt trời, cá và trồng cây ăn quả của anh Nguyễn Đức Diệp ở thôn Đỗ Thượng; trang trại trồng cây ăn quả (táo Thái Lan, bưởi Diễn, nhãn, quất) của bà Thiều Thị Dinh ở thôn Đỗ Hạ. Gặp gỡ với Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các chủ trang trại mong muốn tỉnh tiếp tục có cơ chế chính sách hỗ trợ về vốn để mở rộng diện tích, cho chuyển đổi sang trồng cây ăn quả chuyên canh tập trung; hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên thăm trang trại trồng cây ăn quả của bà
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên thăm trang trại trồng cây ăn quả của bà Thiều Thị Dinh ở thôn Đỗ Hạ, xã Quang Vinh (Ân Thi)
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực tìm tòi, vượt khó, mạnh dạn đầu tư của các chủ trang trại trong việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đưa vào sản xuất thành công các cây, con giống mới cho năng suất, chất lượng cao. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu huyện Ân Thi phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là có các cơ chế, chính sách phù hợp về đất đai, vốn vay, cơ sở hạ tầng, khoa học kỹ thuật… để khuyến khích các cá nhân, tập thể sản xuất, kinh doanh theo quy mô tập trung, tiêu chuẩn chất lượng cao, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
 
Lê Hiếu
 
;