Viettel Hưng Yên: Gần 80 nghìn khách hàng sử dụng dịch vụ sổ liên lạc điện tử

Đến nay, Viettel Hưng Yên có gần 80 nghìn khách hàng là phụ huynh học sinh đang sử dụng dịch vụ sổ liên lạc điện tử (Edu). Viettel Hưng Yên phấn đấu đến hết năm 2018 đạt 100 nghìn khách hàng sử dụng dịch vụ Edu. 
 
Để đạt mục tiêu trên, bên cạnh việc hỗ trợ đường truyền internet miễn phí cho các trường học, Viettel Hưng Yên triển khai nhiều giải pháp như: Thành lập tổ giới thiệu dịch vụ, chăm sóc khách hàng trên từng địa bàn, khu vực; có giá cước phù hợp…
 
Minh Hồng
 
;