Giải "bài toán" nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới ở Hưng Yên

08:16, 19/04/2018
Theo kế hoạch xây dựng nông thôn mới của tỉnh năm 2018 được UBND tỉnh ban hành ngày 30.3 vừa qua, một trong những mục tiêu quan trọng của tỉnh là tất cả các huyện, thành phố và các xã phải hoàn thành việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới trước ngày 30.6.2018. Để đạt được mục tiêu này đòi hỏi sự nỗ lực vào cuộc của các tầng lớp nhân dân và cấp ủy, chính quyền địa phương.
Khu dân cư mới xã Bảo Khê (thành phố Hưng Yên)
Khu dân cư mới xã Bảo Khê (thành phố Hưng Yên)
Theo đánh giá của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, đến hết ngày 31.12.2017 tổng nợ đọng nông thôn mới của tỉnh là hơn 200 tỷ đồng, giảm hơn 60% so với năm 2016. Trong đó, các hạng mục công trình, dự án nợ đọng xây dựng nông thôn mới chủ yếu là: Đường giao thông, cơ sở vật chất trường học, cơ sở vật chất văn hóa, trạm y tế… Với quyết tâm không để nợ đọng trở thành “gánh nợ”, làm chậm tiến trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, thời gian vừa qua các địa phương trong tỉnh đã tập trung xử lý nợ đọng, đạt được nhiều kết quả khả quan. Trong đó, phần lớn số nợ đọng còn tồn tại đến thời điểm này đã được các địa phương xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn trả nợ, với nỗ lực trong những tháng tới sẽ “xóa” được nợ đọng. 
 
Một trong những địa phương xử lý hiệu quả nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới là thành phố Hưng Yên. Tháng 1.2016, thành phố Hưng Yên có 8/10 xã còn nợ đọng xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng. Bằng nhiều biện pháp quyết liệt, đến tháng 1.2017, số nợ đọng xây dựng nông thôn mới ở các xã giảm xuống gần 50% và đến hết quý I năm nay, thành phố Hưng Yên đã cơ bản xử lý được hết nợ đọng xây dựng nông thôn mới. Ông Doãn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hưng Yên cho biết: “Ngoài biện pháp tạo nguồn từ xử lý đất dôi dư, bán đấu giá quyền sử dụng đất, tiết kiệm các nguồn chi thường xuyên để tập trung nguồn lực trả nợ đọng, thành phố bố trí hợp lý các nguồn lực và kiên quyết không để phát sinh nợ mới. Biện pháp này được áp dụng ở tất cả các xã, xã nào thanh toán hết nợ đọng thì mới đầu tư dự án mới, ưu tiên những công trình thiết thực với đời sống nhân dân, phục vụ sản xuất”.
 
Thời gian qua, thành phố huy động đa dạng nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, tuy nhiên chỉ khởi công những công trình đã xác định được nguồn vốn, mặt khác khi có nguồn lực luôn ưu tiên thanh toán trả nợ các công trình đã hoàn thành và công trình chuyển tiếp, nhờ đó số nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới giảm nhanh và bền vững.
 
Xã Bảo Khê là một trong những xã đầu tiên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của thành phố Hưng Yên. Cuối năm 2016, xã vẫn còn khoản nợ đọng khoảng 7 tỷ đồng. Ông Nguyễn Ngọc Hoan, Chủ tịch UBND xã Bảo Khê cho biết: “Từ năm 2016 đến nay, xã không đầu tư xây dựng công trình mới, tập trung cao cho xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nói chung, nợ đọng xây dựng nông thôn mới nói riêng. Nhờ đẩy mạnh bán đấu giá quyền sử dụng đất, năm 2017, xã bán đấu giá quyền sử dụng 21 suất đất ở khu dân cư mới, thu được 14 tỷ đồng. Không chỉ tạo được nguồn thanh toán hết nợ đọng, xã còn có kinh phí để nâng cấp đường giao thông nông thôn, xây dựng một số công trình phúc lợi tại địa phương, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới”. Đi trên các tuyến đường giao thông nông thôn của xã Bảo Khê, đồng chí Chủ tịch UBND xã giới thiệu với chúng tôi về những khu dân cư mới, những tuyến đường trục thôn, đường ngõ xóm tiếp tục được mở rộng để tạo thuận lợi hơn cho người dân sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 
 
Huyện Văn Giang năm 2018 phấn đấu có 100% số xã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành 9/9 tiêu chí của huyện nông thôn mới. Hết quý I năm nay, huyện Văn Giang còn nợ đọng xây dựng nông thôn mới khoảng 26 tỷ đồng, giảm trên 60% so với năm 2016. Ông Bùi Văn Tuất, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Giang cho biết: “Muốn hoàn thành được mục tiêu về đích huyện nông thôn mới, một trong những nhiệm vụ hàng đầu của huyện là xử lý dứt điểm nợ đọng. Từ năm 2017 đến nay, hàng tháng, hàng quý huyện đều lập kế hoạch cụ thể để thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung huy động các nguồn lực cho xử lý nợ đọng. Huyện chỉ đạo các xã chủ động và linh hoạt trong xử lý nợ đọng, phân bổ phù hợp các nguồn lực, không nóng vội trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xã nào còn nợ đọng thì không phê duyệt kế hoạch xây dựng công trình mới”.
 
Trong tạo nguồn xử lý nợ đọng, huyện Văn Giang đã xử lý đất dôi dư được tổng số 199 trường hợp, với tổng diện tích hơn 15,8 nghìn m2, thu được hơn 14,1 tỷ đồng. Trong những tháng đầu năm 2018, huyện Văn Giang đã đẩy mạnh tiến độ bán đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, thu được hơn 22 tỷ đồng. Với kết quả này, Văn Giang tự tin sẽ xử lý hết nợ đọng trong quý II năm nay.
 
Bên cạnh những nỗ lực của các huyện, thành phố trong xử lý nợ đọng xây dựng nông thôn mới, còn có một số địa phương chậm tiến độ trong xử lý nợ đọng. Ngoài khó khăn của xã việc chậm xử lý nợ đọng còn có trách nhiệm của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở cơ sở.
 
Ông Lê Trung Cần, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chánh Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh cho biết: “Năm 2018, tỉnh đề ra nhiều mục tiêu quan trọng trong xây dựng nông thôn mới như: Có thêm từ 15 – 20 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt trên 18 tiêu chí/xã. Việc xử lý nợ đọng là nhiệm vụ, song cũng là tiền đề quan trọng để các xã, các huyện, thành phố hướng tới những mục tiêu cao hơn trong xây dựng nông thôn mới. Mỗi địa phương cần chủ động giám sát nguồn lực thực hiện chương trình, xử lý dứt điểm nợ đọng, đầu tư có trọng điểm dựa trên khả năng thực tế để không phát sinh nợ mới, bởi không có nợ đọng chính là một thành công trong xây dựng nông thôn mới”.
 
Vi Ngoan
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)