Hiện đại hóa hệ thống đo đếm điện năng

16:29, 22/04/2018
Phát triển lưới điện thông minh với công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng điện năng, độ tin cậy cung cấp điện, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý điện năng đang được ngành điện quan tâm thực hiện. Trong đó, thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ đo đếm điện tử thông minh đáp ứng các tiêu chuẩn quy định của pháp luật về đo lường là một trong những giải pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng điện tiết kiệm và góp phần phát triển lưới điện thông minh.
Công nhân Công ty Điện lực Hưng Yên lắp đặt hệ thống lưới điện
Công nhân Công ty Điện lực Hưng Yên lắp đặt hệ thống lưới điện
Công ty Điện lực Hưng Yên hiện nay có trên 421 nghìn khách hàng, tương ứng với trên 421 nghìn công tơ đo đếm điện năng. Trước đây, do chủ yếu là công tơ cơ khí nên hàng tháng công nhân ngành Điện phải đến từng vị trí lắp đặt công tơ mang vác thang, dụng cụ để đọc và ghi chỉ số điện năng tiêu thụ. Quá trình đọc hoặc nhập dữ liệu này hoàn toàn thao tác thủ công nên khó tránh khỏi sai sót, đặc biệt là tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Từ năm 2013, công ty đã triển khai thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử. Bằng công nghệ hiện đại, việc đọc và ghi chỉ số công tơ được thực hiện thông qua thiết bị cầm tay hoặc qua hệ thống đọc và ghi chỉ số công tơ tự động từ xa; mạng viễn thông di động. 
 
Đến nay, công ty đã thay thế được trên 99 nghìn công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử; trong đó với hơn 3 nghìn công tơ điện tử 3 pha phục vụ cho khách hàng sử dụng điện với sản lượng lớn, các trạm biến áp chuyên dùng và trạm biến áp công cộng; gần 96 nghìn công tơ điện tử 1 pha. Đến nay, tỷ lệ khách hàng sử dụng công tơ điện tử 1 pha đo xa đạt 15,9% tổng số công tơ 1 pha, trong đó khu vực thành phố Hưng Yên đạt 100%, khu vực các huyện đạt 7,2%. Qua thực tế vận hành cho thấy, việc lắp đặt công tơ điện tử mang lại nhiều lợi ích thiết thực, độ chính xác cao hơn (+1%), lượng điện hao tổn thấp hơn, kích thước gọn. Việc ghi chỉ số công tơ hàng tháng thực hiện từ xa, tự động đọc chỉ số tại bất kỳ thời điểm nào, đặc biệt giảm rủi ro xảy ra đối với công nhân khi thực hiện ghi chỉ số công tơ.
 
Thực hiện công việc thay định kỳ thiết bị đo đếm, trong năm 2017 và 3 tháng đầu năm nay, công ty đã thay định kỳ được hơn 112,7 nghìn thiết bị đo đếm gồm công tơ 1 pha, công tơ 3 pha, thay thế 31,5 nghìn công tơ cơ bằng công tơ điện tử. Đối với các khách hàng có trạm biến áp dùng riêng, công ty đã thực hiện lắp đặt khai thác hệ thống đo xa tại 1.346/2.140 điểm đo, đạt tỷ lệ 62,9%; điểm đo lộ tổng các trạm biến áp công cộng đã lắp đặt được 1.534/1.628 điểm đo, đạt tỷ lệ 94,1%.
 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh mua, bán điện là một trong những giải pháp hiệu quả, do vậy Công ty Điện lực Hưng Yên tiếp tục bám sát và thực hiện quy hoạch về hệ thống công nghệ thông tin của ngành cấp trên để định hướng và tổ chức thực hiện. Đồng thời, định hướng cơ sở dữ liệu quản lý khách hàng làm gốc để thống nhất làm cơ sở dữ liệu dùng chung cung cấp thông tin đồng bộ sang các hệ thống phần mềm khác, từ đó giảm công sức cập nhật, sửa đổi dữ liệu cho các đơn vị. Ngoài ra, công ty triển khai ứng dụng chữ ký số điện tử trong công tác lưu trữ bảng kê tiền điện, biên bản bàn giao chỉ số, biên bản xác nhận chỉ số… góp phần nâng cao hiệu quả, năng suất lao động, giảm chi phí trong công tác in ấn, lưu trữ bảng kê tiền điện. Bên cạnh đó, công ty đã xây dựng và phát triển một số phần mềm dùng riêng như phần mềm quản lý máy biến áp để khai thác, quản lý trạm biến áp, máy biến áp phân phối; khai thác, quản lý hệ thống đo xa tập trung; khai thác, giám sát thông số vận hành các máy biến áp phân phối qua hệ thống đo xa; khai thác cập nhật chỉ số định kỳ trạm biến áp chuyên dùng. Chương trình nhắn tin nhắc việc như: Module nhắn tin thông số vận hành các máy biến áp phân phối; module nhắn tin thông báo sự cố, module nhắn tin cấp điện trung áp…
 
Để tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, hiện đại hóa phương tiện đo đếm điện năng, ông Lương Minh Thanh, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hưng Yên cho biết: Thời gian tới, công ty tiếp tục quản lý chặt chẽ phương tiện đo đếm theo mô hình 2 cấp; hoàn thành việc thay thế thiết bị đo đếm định kỳ với 68,9 nghìn công tơ 1 pha, 13,3 nghìn công tơ 3 pha. Triển khai lắp đặt hệ thống thu thập số liệu từ xa với 794 điểm đo chuyên dùng, 96 điểm đo đầu nguồn lộ tổng trạm biến áp công cộng; duy trì hệ thống thu thập số liệu từ xa. Triển khai kế hoạch thay thế công tơ cơ khí 1 pha bằng công tơ điện tử với số lượng 62 nghìn công tơ.   
 
Đào Ban
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)