Hội nghị trực tuyến toàn quốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng

19:14, 20/04/2018
Ngày 20.4, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh Hưng Yên có ông Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hưng Yên
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hưng Yên
Theo báo cáo tại hội nghị, trong giai đoạn vừa qua, hệ thống pháp luật trong đầu tư, xây dựng đã ngày càng được hoàn thiện, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, chất lượng công trình xây dựng được nâng cao. Nhiều khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách có liên quan đến đầu tư, xây dựng đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vướng mắc, khó khăn cần được tiếp tục đánh giá và có giải pháp tháo gỡ.
 
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các đại biểu tham dự tập trung vào việc tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách và đề xuất hướng tháo gỡ. Những cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền ban hành của bộ, ngành, Chính phủ cần kiến nghị sửa đổi, bổ sung ngay cho phù hợp; những cơ chế, chính sách do Quốc hội ban hành tiến hành tổng hợp, nghiên cứu và báo cáo Quốc hội sửa đổi để hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư, xây dựng. 
 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Các bộ, ngành cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức về đầu tư, xây dựng; tránh chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra nhưng đồng thời phải kiên quyết xử lý vi phạm trong đầu tư, xây dựng; nâng cao thái độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ, triệt để chống quan liêu, tiêu cực… Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ nghiên cứu để phân cấp mạnh mẽ việc quản lý các dự án đầu tư xây dựng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp trong quá trình thực hiện quản lý, giám sát đầu tư, xây dựng… 
 
Mai Nhung
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)