Hưng Yên: Giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 950 triệu USD

Theo đánh giá của Sở Công Thương, từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đã thực hiện xuất khẩu đạt giá trị kim ngạch 950 triệu USD, tăng 15,15% so với cùng kỳ năm trước và đạt 22,62% kế hoạch năm. Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh đều đạt giá trị kim ngạch tăng trưởng cao như: May mặc, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm plastic, điện tử… trong đó chủ yếu tập trung vào các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
 
Theo kế hoạch, ngành Công Thương tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu đến hết quý II giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 2.150 triệu USD, tăng trưởng 15,53% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 51,19% kế hoạch năm.
 
Minh Huấn
 
;