Hưng Yên: Giải tỏa trên 3000 trường hợp vi phạm hành lang thoát lũ, đê điều, thủy lợi

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, toàn tỉnh có 6.536 trường hợp vi phạm hành lang thoát lũ, đê điều, thủy lợi, tập trung nhiều ở các huyện: Khoái Châu, Kim Động, Văn Giang, Yên Mỹ và thành phố Hưng Yên. Từ năm 2017 đến nay, các ngành chức năng và các địa phương đã tiến hành giải tỏa được 3.056 trường hợp, đạt trên 46,7% tổng số trường hợp vi phạm. Bên cạnh những địa phương tích cực ra quân và đạt kết quả cao trong giải tỏa vi phạm vẫn còn một số địa phương có kết quả xử lý đạt dưới 40% số trường hợp vi phạm phát sinh như: Kim Động, Yên Mỹ, Khoái Châu.
 
Mai Nhung
 
;