Một doanh nhgiệp ở Hưng Yên sở hữu hơn 9.000 sáng kiến kỹ thuật

09:25, 30/04/2018
Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật” tại Công ty TNHH MTV Kinh Đô Miền Bắc (Mỹ Hào, Hưng Yên), hàng năm được tổ chức phát động và diễn ra sôi nổi với nhiều nội dung thiết thực. 
Sản xuất tại Công ty TNHH MTV Kinh Đô Miền Bắc
Sản xuất tại Công ty TNHH MTV Kinh Đô Miền Bắc
Công đoàn cơ sở công ty đã động viên đoàn viên, công nhân lao động tích cực, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến thao tác, vận hành máy móc thiết bị; cải tiến phương thức kinh doanh; ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; thực hành tiết kiệm, giảm chi phí quản lý, định mức tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu, năng lượng để nâng cao năng suất, chất lượng, nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị, tạo ra nhiều sản phẩm đạt chất lượng cao đủ sức cạnh tranh trên thị trường...công đoàn tăng cường phối hợp với Ban giám đốc công ty tổ chức cho đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ) học tập nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất. Công đoàn cơ sở công ty đã cụ thể hóa thành những khẩu hiệu để CNLĐ dễ hiểu, dễ nhớ để thực hiện, như “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ”…Đồng thời, khuyến khích, động viên, tạo điều kiện cho công nhân lao động say mê nghiên cứu, năng động, sáng tạo tìm các biện pháp để nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, giữ vững chữ tín với khách hàng.
 
Qua các phong trào thi đua, từ năm 2014 đến nay đã có hơn 9.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất CNLĐ Công ty, làm lợi cho công ty hàng  chục tỷ đồng mỗi năm. Ngoài ra 9 đoàn viên, CNLĐ tiêu biểu đại diện cho lực lượng đoàn viên, CNLĐ của công ty được đi dự hội nghị biểu dương lao động giỏi cấp tỉnh và cấp huyện, như các anh, chị: Phạm Hữu Giang, Phạm Thị Thúy, Nguyễn Hồng Hà…
 
Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở công ty đã phát huy tốt vai trò chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNLĐ. Nhờ vậy đời sống của đoàn viên CNLĐ ngày càng được cải thiện, với thu nhập năm sau cao hơn năm trước, đến cuối năm 2017 đạt 7,5 triệu/người/tháng. Các chế độ và quyền lợi của người lao động được bảo đảm đầy đủ theo đúng quy định của Nhà nước. Người lao động vào làm việc tại công ty sau thời gian thử việc đều được công ty ký hợp đồng lao động và được tham gia BHXH, BHYT, BHTN… 
 
Để có được kết quả đó, Công đoàn cơ sở công ty đã tập trung, tranh thủ sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo doanh nghiệp, sự phối hợp của các bộ phận chuyên môn, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phát động, xây dựng chương trình, nội dung thi đua phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, động viên đoàn viên, CNLĐ phát huy tính năng động, sáng tạo, tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý, góp phần  thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty...
 
Qua thực tiễn tổ chức phát động và hiệu quả từ phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật tại công ty, theo anh Nguyễn Anh Đức, Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Kinh Đô Miền Bắc: Cần tranh thủ sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo doanh nghiệp, để tổ chức phát động phong trào thi đua. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho đoàn viên và CNLĐ nâng cao nhận thức, vai trò của phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật” trong sản xuất kinh doanh. Việc đề ra nội dung, mục tiêu thi đua phải sát với nhiệm vụ sản suất kinh doanh của doanh nghiệp; đồng thời thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra đôn đốc phong trào, hướng dẫn, giúp đỡ việc thử nghiệm, áp dụng những ý tưởng sáng tạo vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Chú trọng tổ chức các hội thi, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm. Đây vừa là những biện pháp để đánh giá chất lượng chuyên môn, tay nghề, vừa thúc đẩy tính tích cực, sáng tạo của người lao động. Phần lớn sáng kiến đều bắt nguồn từ thực tiễn, hoạt động thực tiễn sẽ là môi trường thuận lợi để nảy sinh những ý tưởng mới, nâng cao chất lượng sáng tạo. Công tác sơ kết, tổng kết phong trào; biểu dương khen thưởng cần được thực hiện kịp thời, công khai, dân chủ; thường xuyên chú ý phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tạo động lực để phong trào phát triển bền vững, hiệu quả. Coi đó, là một trong các tiêu chí để xét khen thưởng hàng năm…
 
Ngọc Luyện