Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu dân cư mới Nu-9 thuộc Khu đại học Phố Hiến

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 927/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu dân cư mới Nu-9 thuộc Khu đại học Phố Hiến. Dự án được đầu tư nhằm xây dựng khu dân cư mới để bán đấu giá quyền sử dụng đất, tạo vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng và giải phóng mặt bằng cho Khu đại học Phố Hiến. Dự án có tổng diện tích 90.261m2, trong đó đất ở trên 40.000m2 và đất dành cho giao thông, cây xanh – bãi đỗ xe, trung tâm thương mại.
 
Phương án xây dựng gồm các hạng mục: San nền, giao thông, cấp nước, hệ thống thoát nước thải, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống cấp điện, hệ thống thông tin liên lạc, cây xanh.
 
Dự án có tổng mức đầu tư gần 111,6 tỷ đồng từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất các dự án thuộc Khu đại học Phố Hiến. Dự án do Ban Quản lý khu đại học Phố Hiến làm chủ đầu tư, được thực hiện trong thời gian năm 2017-2018.
 
Đào Doan
 
 
 
;