Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ gây hại lúa

* Ân Thi: 31 héc - ta lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn lá
 
* Hiện nay, lúa xuân đang ở giai đoạn cuối đẻ nhánh. Theo dự báo của Chi cục BVTV tỉnh, sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 trưởng thành (bướm) tiếp tục vũ hóa; sâu non sẽ nở rộ vào khoảng trung tuần tháng 4 và có khả năng gây hại lúa ở giai đoạn đứng cái – làm đòng, đặc biệt ở những ruộng lúa xanh tốt. Ngoài ra, rầy nâu, rầy lưng trắng tiếp tục xuất hiện, đặc biệt trên những ruộng cấy sớm. Vì vậy, trạm BVTV các huyện, thành phố cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, dự báo diễn biến của sâu bệnh, thông tin, hướng dẫn nông dân phòng, trừ theo nguyên tắc “4 đúng”.
 
* Vụ xuân năm nay, huyện Ân Thi gieo cấy hơn 7,6 nghìn ha lúa. Qua kiểm tra của Trạm BVTV huyện, toàn huyện có 31ha lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn lá, trong đó có 1ha bị nhiễm nặng. Diện tích bị nhiễm đạo ôn chủ yếu ở những ruộng gieo cấy lúa nếp các loại, Q5… đặc biệt những ruộng cấy sớm, bón nặng đạm. Đến nay nông dân đã phòng, trừ được 31ha. Huyện khuyến cáo nông dân thường xuyên thăm đồng, theo dõi diễn biến của sâu bệnh, đặc biệt là bệnh đạo ôn lá, sâu cuốn lá nhỏ và rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại để phòng, trừ kịp thời, hiệu quả.
 
Đức Toản
;