Thu ngân sách nội địa đạt 21,4% dự toán

Theo số liệu tổng hợp từ Cục Thuế tỉnh, đến hết quý I, thu ngân sách nội địa ước đạt trên 1.835 tỷ đồng, đạt 21,4% dự toán HĐND tỉnh giao. 
 
Về tổng thể, các khoản thu, sắc thuế đều đạt khá, trong đó tiêu biểu là: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 19% dự toán; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 15,5% dự toán; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 20,3%  dự toán; thu phí, lệ phí đạt 45,2% dự toán; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 26,2% dự toán... 
 
M.N
 
;