Thu tiền sử dụng đất tăng 145,2%

Theo số liệu tổng hợp từ Cục Thuế tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu tiền sử dụng đất được 399,3 tỷ đồng, đạt 39,9% dự toán, tăng 145,2% so với cùng kỳ.
 
Số thu đạt cao là do ngay từ đầu năm, các địa phương trong tỉnh tích cực triển khai bán đấu giá quyền sử dụng đất, đôn đốc các đơn vị còn tiền sử dụng đất trên tài khoản tạm giữ của cơ quan Tài chính nộp hết vào ngân sách nhà nước. Kết quả thu tiền sử dụng đất góp phần tích cực vào việc thực hiện dự toán thu ngân sách nội địa. Các huyện có số thu tiền sử dụng đất đạt kết quả cao là: Phù Cừ, Tiên Lữ, Văn Lâm, Yên Mỹ, Văn Giang...
 
Minh Nghĩa
 
;