Xã Liêu Xá đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 17.4, xã Liêu Xá (Yên Mỹ) tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).
 
Trong 5 năm qua, xã Liêu Xá đã huy động các nguồn kinh phí đạt gần 140 tỷ đồng để xây dựng NTM. Toàn xã đã nhựa hóa, cứng hóa được hơn 15 km đường trục xã, liên xã, đường ra đồng. Trên địa bàn xã có 16 công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu; gần 2 km kênh mương được cứng hoá; 100% dân số được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh theo quy định; công tác an ninh chính trị, an ninh nông thôn luôn được giữ vững và ổn định. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 38 triệu đồng/năm…
 
Trong thời gian tới, xã tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt theo hướng bền vững; tập trung phát triển sản xuất, đẩy mạnh hợp tác, liên doanh, liên kết trong sản xuất chuỗi giá trị sản phẩm nhằm nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân
 
Phạm Đăng
 
;