Giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường và công tác bảo vệ môi trường tại huyện Kim Động

18:34, 28/05/2018
Ngày 28.5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do ông Trần Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường; công tác bảo vệ môi trường tại làng nghề và các cơ sở sản xuất công nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp giai đoạn 2016 – 2018 tại huyện Kim Động.
Toàn
Toàn cảnh buổi giám sát tại huyện Kim Động
Theo báo cáo của UBND huyện Kim Động, kinh phí sự nghiệp môi trường được tỉnh phân bổ cho huyện từ năm 2016 đến nay đều tăng, trong đó tập trung cho công tác hỗ trợ thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt. Ngoài ra, hàng năm huyện chủ động dành ngân sách cho công tác này nên đã tạo được nhiều chuyển biến trong công tác vệ sinh môi trường nông thôn. Tuy nhiên, vấn đề xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải sản xuất nông nghiệp, chưa đáp ứng được yêu cầu, ô nhiễm môi trường vẫn diễn ra cục bộ tại một số nơi, đặc biệt là ô nhiễm nước sông. Đối với vấn đề bảo vệ môi trường tại các dự án nằm ngoài khu công nghiệp và các làng nghề trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, những vụ việc đổ, đốt rác thải không đúng quy định đã được phối hợp xử lý kịp thời. 
 
Các thành viên đoàn giám sát đề nghị huyện Kim Động làm rõ hơn các vấn đề, nội dung như: Hiệu quả sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường; phối hợp trong phát hiện và xử lý vi phạm về môi trường; hiệu quả của việc phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn; quản lý, giám sát việc xử lý chất nông nghiệp, đặc biệt là thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ cỏ...
 
Phát biểu kết luận buổi giám sát, ông Trần Quốc Toản, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh yêu cầu huyện Kim Động thực hiện các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý rác thải, đẩy mạnh phân loại, xử lý rác thải tại nguồn, quan tâm kiểm soát chất thải của các doanh nghiệp và chất thải nông nghiệp. Huyện cần chỉ đạo các phòng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của doanh nghiệp, người dân trong bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý thuốc bảo vệ thực vật… Cùng với đó, huyện cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp trong kiểm soát, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, hạn chế tác hại của ô nhiễm nước sông. 
 
Để tìm hiểu rõ hơn về các vấn đề thuộc nội dung giám sát, đoàn giám sát đã đi thực tế hoạt động sản xuất và hệ thống xử lý chất thải tại Công ty cổ phần Thuận Đức.
 
Mai Nhung