Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,13%

Theo tin từ Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh trong tháng 4 tăng 0,13% so với tháng trước.
 
Trong đó có 4 nhóm hàng hóa, dịch vụ có chỉ số giá tăng gồm: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống; đồ uống và thuốc lá; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng; dịch vụ giao thông.
 
So với tháng cùng kỳ năm 2017, chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 năm nay của tỉnh tăng 3,61% và bình quân chung 4 tháng đầu năm nay, chỉ số giá tiêu dùng toàn tỉnh tăng 4,66%.
 
Minh Huấn
;