Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày 24.5, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Dự Đại hội có các ông: Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
Các
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023 
Trong 5 năm qua, có 45 HTX được thành lập mới, đồng thời có 3 HTX và 1 quỹ tín dụng nhân dân đã giải thể. Các HTX thành lập mới đều xuất phát từ nhu cầu thiết thực của thành viên, nhiều HTX có phương hướng hoạt động, phương án sản xuất, kinh doanh hiệu quả; các HTX đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hỗ trợ và cung ứng dịch vụ thiết yếu cho thành viên. Hiện nay, toàn tỉnh có trên 1 nghìn tổ hợp tác, 302 HTX, thu hút trên 80 nghìn thành viên tham gia và tạo việc làm thường xuyên cho trên 23 nghìn lao động.
 
Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Liên minh HTX tỉnh phấn đấu đến năm 2023 có thêm từ 300 - 450 tổ hợp tác, 150 - 170 HTX và quỹ tín dụng nhân dân được thành lập mới; xây dựng 20 mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị; trung bình mỗi năm có từ 45 - 50% số HTX đạt khá, giỏi; hạ tỷ lệ HTX yếu, kém xuống dưới 15%; kết nạp 90% số HTX tham gia vào Liên minh HTX tỉnh...
 
Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo yêu cầu: Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Liên minh HTX tỉnh đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ, thành viên tham gia HTX. Hướng dẫn các HTX tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Vận động các HTX tích cực tham gia vào hoạt động của Liên minh HTX tỉnh. 
 
Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu, Liên minh Hợp tác xã tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể; thực hiện tốt vai trò tập hợp, tư vấn, hỗ trợ cho các HTX đổi mới phương án sản xuất, kinh doanh, hoạt động theo Luật HTX năm 2012; đẩy mạnh việc thành lập các HTX kiểu mới theo mô hình chuỗi giá trị. Các HTX cần nâng cao năng lực quản lý, nhạy bén trong sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm. Ngay sau đại hội, Liên minh Hợp tác xã tỉnh sớm xây dựng quy chế làm việc, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ V bằng các đề án, dự án cụ thể.
 
Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực kinh tế tập thể giai đoạn 2012 - 2017 được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng Liên minh HTX Việt Nam.
 
Trước đó, ngày 23.5, Đại hội Liên minh HTX tỉnh đã bầu Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 39 người.
 
Minh Huế - Phạm Đăng
 
;