Đưa vào vận hành các dự án lưới điện trung hạ áp trên địa bàn thành phố Hưng Yên

Điện lực Thành phố Hưng Yên đã triển khai tiểu dự án “Xây dựng và cải tạo lưới điện trung hạ áp nông thôn”, với phạm vi xây dựng trên địa bàn 8 xã, phường của thành phố Hưng Yên.
 
Dự án đã thực hiện xây dựng và cải tạo: Chuyển đổi toàn bộ các trạm biến áp (TBA) khu vực các phường, xã đang vận hành ở cấp 35kV chuyển sang vận hành ở cấp 22kV. Trong đó, xây dựng mới 12 TBA với tổng công suất 3.640 kVA và cải tạo chuyển đổi 48 TBA vận hành ở cấp 35kV sang vận hành ở cấp 22kV. Xây dựng mới 4,9km đường cáp ngầm và 2,86km đường cáp trên không; cải tạo 0,55km thành mạch kép; nâng cấp 2,4km dây dẫn thành dây 3AAAC120 đối với tuyến đường dây cấp 22 kV.
 
Dự án được triển khai từ tháng 5.2017, đến tháng 4 vừa qua, dự án đã được hoàn thành và đóng điện đưa vào sử dụng.
 
Đào Ban
 
;