Giám sát khí thải định kỳ các cơ sở có lưu lượng xả thải lớn

Nhằm kiểm soát chất lượng khí thải thải ra môi trường của các cơ sở sản xuất có lưu lượng xả thải lớn, Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập danh sách và xây dựng kế hoạch lấy mẫu giám sát khí thải định kỳ.
 
Có 9 cơ sở nằm trong danh mục giám sát khí thải định kỳ, trong đó có 1 cơ sở thực hiện lấy mẫu giám sát khí thải định kỳ với tần suất 1 tháng/1 lần là Công ty cổ phần sản xuất XNK Phương Đông (Mỹ Hào); 1 cơ sở thực hiện lấy mẫu giám sát khí thải định kỳ với tần suất 2 tháng/1 lần là Công ty TNHH Toko Việt Nam (Văn Lâm); 5 cơ sở thực hiện lấy mẫu giám sát khí thải định kỳ với tần suất 3 tháng/1 lần gồm: Nhà máy phôi thép của Công ty TNHH một thành viên thép Hòa Phát (Khu công nghiệp Phố Nối A), Công ty cổ phần đầu tư Royal Việt Nam (Khoái Châu), Công ty cổ phần thép Việt - Ý (Yên Mỹ), Công ty TNHH bao bì Tân Kim Cương, Chi nhánh Công ty cổ phần ACECOOK Việt Nam tại Hưng Yên (Văn Lâm); 2 cơ sở thực hiện lấy mẫu giám sát khí thải định kỳ với tần suất 6 tháng/1 lần gồm: Công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 11 – URENCO 11, Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp và môi trường Việt Nam (Văn Lâm). Các thông số thực hiện giám sát khí thải gồm: Lưu lượng thải, bụi tổng, CO, NOx, SO2, HF, Cd, Pb, Zn.
 
Mai Nhung
 
;