Hưng Yên sẽ tổ chức hội nghị kết nối cung – cầu, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2018

Vừa qua, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị kết nối cung – cầu, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hưng Yên năm 2018. Phóng viên Báo Hưng Yên có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Thơ, Giám đốc Sở Công Thương xung quanh nội dung này.
 
Phóng viên: Đề nghị ông cho biết ý nghĩa, mục đích của hội nghị kết nối cung – cầu, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2018?
 
Ông Nguyễn Văn Thơ: Hội nghị kết nối cung – cầu, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2018 (gọi tắt là hội nghị kết nối cung – cầu 2018) được UBND tỉnh chỉ đạo và giao Sở Công Thương là đơn vị thực hiện, đơn vị phối hợp gồm Sở Nông nghiệp và PTNT, các huyện, thành phố và một số đơn vị trên địa bàn tỉnh. Hội nghị sẽ được diễn ra trong ngày 29.5 tới đây, tại Trung tâm hội nghị tỉnh. 
 
Mục đích của hội nghị kết nối cung – cầu 2018 nhằm: Đẩy mạnh hợp tác, kết nối giao thương với các tỉnh, thành phố trong cả nước, đồng thời hưởng ứng có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tăng cường kết nối giao thương, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa lợi thế giữa tỉnh Hưng Yên và các tỉnh, thành phố; tập trung vào các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp nông thôn tiêu biểu; tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, thương nhân gặp gỡ, giao lưu tìm kiếm đối tác, kết nối cung, cầu sản phẩm. Thiết lập chuỗi liên kết chặt chẽ, ổn định giữa vùng sản xuất của tỉnh và thị trường tiêu thụ tại các tỉnh, thành phố, đặc biệt là thành phố Hà Nội. Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, quảng bá các hàng hóa có thế mạnh và các sản phẩm an toàn của tỉnh đến với người tiêu dùng các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổ chức khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm bên lề hội nghị, tạo điều kiện cho các đơn vị tham gia quảng bá, cung cấp thông tin về sản phẩm hàng hóa tới đối tác và trao đổi giao thương, kết nối cung – cầu hàng hóa giữa các địa phương, phát triển hệ thống phân phối phục vụ nhu cầu tiêu dùng đa dạng hàng hóa của nhân dân các tỉnh, thành phố. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng của tỉnh với các cơ quan của Trung ương, các tỉnh, thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh.
 
Phóng viên: Hội nghị kết nối cung – cầu 2018 có những hoạt động và quy mô như thế nào, thưa ông? 
 
Ông Nguyễn Văn Thơ: Hội nghị kết nối cung – cầu có các hoạt động chính như: Xây dựng phương án tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của tỉnh năm 2018, hoạt động chiêu thương. Ngành Nông nghiệp và PTNT và các địa phương sẽ giới thiệu quy trình chăm sóc cây trồng, hoạt động sản xuất, tiêu thụ, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường đối với các sản phẩm nông sản đặc trưng. Các đơn vị, doanh nghiệp, hộ sản xuất sẽ tổ chức ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. 
 
Tại hội nghị có khu trưng bày sản phẩm, hàng hóa của tỉnh và các địa phương. Các sản phẩm tham gia trưng bày, kết nối là những sản phẩm có lợi thế, đặc sản cần kết nối, tiêu thụ, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định, sản phẩm có thông tin rõ nguồn gốc, trưng bày đẹp mắt, tập trung các sản phẩm có thế mạnh của các tỉnh, thành phố, đối với sản phẩm nông sản ưu tiên sản phẩm đạt các tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap… Khu trưng bày sản phẩm được bố trí tại sảnh Trung tâm hội nghị tỉnh, dự kiến khoảng 100 bàn trưng bày sản phẩm giới thiệu kết nối, mỗi huyện, thành phố của tỉnh bố trí 5 bàn trưng bày, các tỉnh bạn 50 bàn. Các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tham gia trưng bày sản phẩm, hình ảnh, tài liệu để quảng bá, giới thiệu tới các đối tác tại khu vực được bố trí bên lề hội nghị, bảo đảm đa dạng hàng hóa và cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm. Sản phẩm trưng bày trên các bàn trưng bày và quảng bá hình ảnh đơn vị trên phông nền khu trưng bày. 
 
Phóng viên: Xin cảm ơn ông.
 
Đào Ban thực hiện
 
;