Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp và làm việc với đại diện Tập đoàn Sumitomo Corporation

Ngày 17.5, ông Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với ông Yasushi Fukuda, Giám đốc điều hành bộ phận kinh doanh, tiếp vận và bảo hiểm của Tập đoàn Sumitomo Corporation và lãnh đạo Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long II. 
Ông
Ông Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Sumitomo Corporation 
Tại buổi làm việc, ông Yasushi Fukuda và lãnh đạo Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long II đã báo cáo sơ bộ về kết quả hoạt động của Khu công nghiệp Thăng Long II và kế hoạch phát triển kinh doanh trong thời gian tới, đồng thời kiến nghị đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh về sử dụng đất tại vị trí đất giao cho Công ty TNHH ToTo Việt Nam - chi nhánh Hưng Yên; quan tâm xử lý ô nhiễm môi trường do rác thải của khu dân cư thải ra gần khu công nghiệp; công tác tuyển dụng lao động; đầu tư xây dựng khu nhà ở công nhân… 
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thế Cử giao cho các sở, ngành liên quan nghiên cứu, phối hợp với UBND huyện Mỹ Hào và doanh nghiệp triển khai thực hiện các nội dung doanh nghiệp kiến nghị theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời đề nghị doanh nghiệp tăng cường phối hợp trong thực hiện các vấn đề về vệ sinh môi trường, lao động, việc làm và sớm triển khai thực hiện chủ trương mở rộng Khu công nghiệp Thăng Long II nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của những nhà đầu tư Nhật Bản cũng như các vấn đề liên quan đến chính sách ưu đãi đối với lao động làm việc trong khu công nghiệp, từ đó thu hút lao động tới làm việc và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp… 
 
Mai Nhung 
 
;