Viễn thông Hưng Yên

Gần 60 nghìn khách hàng hoàn thiện thông tin thuê bao điện thoại

Từ tháng 4 đến nay, Viễn thông Hưng Yên đã tích cực tuyên truyền, ra quân hỗ trợ khách hàng hoàn thiện thông tin thuê bao điện thoại cho gần 60 nghìn khách hàng, đạt trên 85% số khách hàng cần phải bổ sung thông tin thuê bao. 
 
Viễn thông Hưng Yên phấn đấu hết tháng 5, 100% khách hàng sử dụng dịch vụ điện thoại trả trước của đơn vị sẽ được hoàn thiện thông tin thuê bao, bảo đảm thông tin liên lạc.
 
Minh Hồng
 
;