Hưng Yên: Chỉ số giá thuốc và dịch vụ y tế tăng gần 40%

Theo tin từ Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh trong tháng 5 tăng 0,66% so với tháng trước. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có 7 nhóm hàng hóa, dịch vụ tăng giá; 2 nhóm hàng hóa, dịch vụ có chỉ số giá giảm so với tháng trước. Riêng nhóm hàng hóa, dịch vụ bưu chính, viễn thông và nhóm dịch vụ giáo dục ổn định so với tháng trước.  
 
Được biết, bình quân chung 5 tháng đầu năm nay, chỉ số giá tiêu dùng toàn tỉnh tăng 4,81% so với cùng kỳ năm 2017, hầu hết các nhóm hàng hóa, dịch vụ đều có chỉ số giá tăng, trong đó tăng cao nhất là nhóm thuốc và dịch vụ y tế, với mức tăng 39,79%.
 
Minh Huấn
 
;