Hưng Yên: Doanh thu của các cơ sở làng nghề đạt gần 7,5 nghìn tỷ đồng

20:14, 26/06/2018
Đến nay, toàn tỉnh có 51 làng nghề đang hoạt động, tạo việc làm cho trên 23 nghìn lao động. 6 tháng đầu năm, doanh thu của các cơ sở làng nghề đạt gần 7,5 nghìn tỷ đồng. Một số làng nghề hoạt động có hiệu quả như làng nghề hương thôn Cao, xã Bảo Khê (thành phố Hưng Yên), làng nghề tương Bần (Mỹ Hào), làng nghề đúc đồng Lộng Thượng (Văn Lâm)...
 
Việc phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn đã khai thác tốt hạ tầng cơ sở, tận dụng được nguồn lao động, nguyên liệu tại chỗ của địa phương, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện và nâng cao đời sống người dân nông thôn.
 
Phạm Đăng