Hưng Yên: Dư nợ tín dụng đạt trên 51,7 nghìn tỷ đồng

Theo tổng hợp của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, đến hết tháng 5.2018, tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt trên 51,7 nghìn tỷ đồng, tăng 1,8 nghìn tỷ đồng so với 31.12.2017. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 35,2 nghìn tỷ đồng, tăng 1.044 tỷ đồng so với 31.12.2017; dư nợ cho vay trung, dài hạn đạt 16,5 nghìn tỷ đồng, tăng 768 tỷ đồng so với 31.12.2017.
 
Nhằm góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu chương trình kinh tế của địa phương, các tổ chức tín dụng đã chú trọng dành vốn đối với các lĩnh vực ưu tiên như: Cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn, cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho vay xuất khẩu, cho vay công nghiệp hỗ trợ. 
 
Minh Nghĩa
 
 
;