Hưng Yên: Thu hoạch 80% diện tích lúa xuân

* Theo báo cáo của các huyện, thành phố, đến ngày 12.6, nông dân trong tỉnh đã thu hoạch được trên 23 nghìn ha lúa xuân, đạt 80% diện tích cần thu hoạch. Các huyện có tiến độ thu hoạch nhanh là: Ân Thi, Phù Cừ, Kim Động, Yên Mỹ… Cùng thời gian trên, nông dân đã làm đất đợt 1 được 4,5 nghìn ha, ngả dược mạ được trên 1,1 nghìn ha, gieo mạ được gần 20ha.
 
Để bảo đảm tiến độ sản xuất vụ mùa, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các xã, phường, thị trấn đôn đốc nông dân thu hoạch nhanh gọn lúa xuân theo phương châm "Xanh nhà hơn già đồng" đồng thời tiến hành bừa giập gốc rạ ngay sau khi thu hoạch để gốc rạ nhanh phân hủy, bảo đảm chất lượng đất phục vụ gieo cấy lúa mùa; kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị lúa giống, làm đất gieo mạ vụ mùa đúng cơ cấu giống và lịch thời vụ.
 
* Vụ xuân năm nay, huyện Yên Mỹ gieo cấy trên 3,1 nghìn ha lúa. Đến ngày 11.6, nông dân trên địa bàn huyện đã thu hoạch được trên 2,3 nghìn ha lúa xuân, đạt trên 70% diện tích gieo cấy; năng suất lúa ước đạt trên 64 tạ/ha. Các xã có tiến độ thu hoạch nhanh là: Nghĩa Hiệp, Đồng Than, Trung Hưng… trong đó xã Nghĩa Hiệp đã thu hoạch 100% diện tích. 
 
PV
 
;