Hưng Yên: Trên 1200 tỷ đồng thu ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu

Thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018, từ đầu năm đến nay Chi cục Hải quan Hưng Yên tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tham gia giao dịch tại đơn vị.
 
Đến hết tháng 5.2018, Chi cục Hải quan Hưng Yên thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.243 tỷ đồng, đạt 36,1% dự toán HĐND tỉnh giao.
 
Trong đó, một số khoản thu đạt cao là: Thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu đạt 128 tỷ đồng; thu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đạt 1.112 tỷ đồng; thu thuế bảo vệ môi trường đạt trên 1 tỷ đồng…
 
Minh Nghĩa
 
;