Các huyện Ân Thi, Phù Cừ, Mỹ Hào: Bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm

* Ngày 9.7, HĐND huyện Ân Thi khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 5 đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tới dự có ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Ông Nguyễn Văn Phóng với các đại biểu dự kỳ họp HĐND huyện Ân Thi
Ông Nguyễn Văn Phóng với các đại biểu dự kỳ họp HĐND huyện Ân Thi
6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn huyện đạt trên 1 nghìn tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng đạt trên 1,1 nghìn tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt 50% so với kế hoạch tỉnh giao. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh. Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao... được quan tâm. Quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện được giữ vững. 6 tháng cuối năm, huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong sản xuất nông nghiệp; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai ở cơ sở; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm; tăng cường các biện pháp thu ngân sách; tích cực tuyên truyền bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng phòng bệnh, khám, chữa bệnh cho nhân dân; chỉ đạo giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo...
 
Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu: Trong thời gian tới, huyện Ân Thi tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng, tạo môi trường đầu tư thuận lợi thu hút doanh nghiệp; tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai; kiên quyết xử lý các công trình xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp; tập trung chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, quy hoạch vùng chuyên canh sản xuất cho giá trị kinh tế cao; quan tâm công tác giáo dục - đào tạo, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội...
 
* Ngày 9.7, huyện Phù Cừ tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Dự khai mạc kỳ họp có ông Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.
Biểu quyết thông qua nghị quyết
Biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Phù Cừ khóa XIX
6 tháng đầu năm, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song huyện đã đạt được một số chỉ tiêu cơ bản: Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 2,5%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng 22%; thương mại, dịch vụ tăng 21% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng thu ngân sách ước đạt hơn 326 tỷ đồng, đạt 49,96% dự toán; tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 0,27%; tạo việc làm mới cho trên 800 lao động... Lĩnh vực văn hóa, giáo dục có nhiều tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; công tác cải cách hành chính, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng được các cấp, các ngành thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đạt kết quả tích cực; các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương đều hoàn thành và đạt hiệu quả cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm ổn định, giữ vững...
 
Trong 6 tháng cuối năm, huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, trong đó: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm đạt trên 12,5%; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; huy động nguồn lực hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới; tập trung xử lý, tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, quản lý chặt chẽ chất lượng các công trình xây dựng cơ bản do huyện, xã làm chủ đầu tư, tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh; tăng cường chống thất thu ngân sách; đẩy mạnh các hoạt động quản lý nhà nước về y tế, văn hóa, xã hội; tăng cường đối thoại, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; thực hiện toàn diện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; giữ vững an ninh trật tự.
 
* Ngày 9.7, HĐND huyện Mỹ Hào khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 -2021 tổ chức kỳ họp thứ 5 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2018. Dự kỳ họp có bà Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Các đại biểu dự kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Mỹ Hào
Các đại biểu dự kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Mỹ Hào
6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt trên 10.900 tỷ đồng, tăng 11,65% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị xuất khẩu đạt trên 54,9 triệu USD, tăng 16,5%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 628,7 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội được bảo đảm. 
 
Để đạt mục tiêu năm 2018 tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 11% - 12%, thu ngân sách trên 1.697 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều dưới 2%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90%... huyện đề ra một số giải pháp như: Tập trung chỉ đạo sản xuất lúa mùa; hỗ trợ thành lập các HTX và duy trì hiệu quả các mô hình kinh tế trang trại. Đôn đốc hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới, đô thị Mỹ Hào. Tăng cường quản lý đất đai. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình hạ tầng và tập trung phát triển công nghiệp, TTCN nhằm tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động và nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư. Chăm lo phát triển giáo dục - đào tạo, công tác y tế, dân số và thực hiện đồng bộ, hiệu quả chính sách giảm nghèo, lao động, người có công. Bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn... 
 
Bên cạnh việc xem xét thông qua các dự thảo báo cáo quan trọng kỳ họp còn dành nhiều thời gian báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; các cơ quan hữu quan trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND huyện... Kỳ họp tiến hành bầu bổ sung một số ủy viên UBND huyện. 
 
PV
 
 
 
;