Chưa xử lý trên 8,8 nghìn vi phạm công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải

Ngày 6.7, tại tỉnh Hải Dương, Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và PTNT) tổ chức hội nghị bàn giải pháp xử lý vi phạm hệ thống công trình thủy lợi (CTTL) Bắc Hưng Hải. 
 
Theo báo cáo của các địa phương, đơn vị, đến nay trên hệ thống CTTL Bắc Hưng Hải còn trên 8,8 nghìn vi phạm chưa được xử lý; hầu hết các tuyến kênh trong hệ thống Bắc Hưng Hải đều bị ô nhiễm nguồn nước. Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm CTTL còn gặp nhiều khó khăn, kết quả đạt thấp. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ rõ những nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân chủ quan do ý thức của một bộ phận người dân, doanh nghiệp còn hạn chế; một số địa phương chưa quan tâm đến công tác bảo vệ CTTL, chưa xử lý kiên quyết các vi phạm; mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực này còn thấp, chưa đủ sức răn đe…
 
Để khắc phục tình trạng trên, các ý kiến tham luận đề nghị thời gian tới các địa phương cần tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Thủy lợi và các văn bản liên quan đến công tác bảo vệ, xử lý vi phạm CTTL; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp trong hoạt động bảo vệ tài nguyên nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật; xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm CTTL... phấn đấu ngăn chặn và xử lý 100% số vụ vi phạm mới phát sinh.
 
Đức Toản
 
 
 
 
 
;