Công điện của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên

Ngày 12.7.2018, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên có Công điện số 1952/CĐ-PCTT gửi Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố; các sở, ngành trong tỉnh; Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; các thành viên Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc tổ chức diễn tập “Điều hành xả lũ khẩn cấp hồ Hòa Bình và ứng phó đảm bảo an toàn hạ du”.

 
Sau đây là nội dung công điện:
 
Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên điện:
 
- Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố; các sở, ngành trong tỉnh;
 
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên;
 
- Các thành viên Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.
 
Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức diễn tập “Điều hành xả lũ khẩn cấp hồ Hòa Bình và ứng phó đảm bảo an toàn hạ du”. Chương trình diễn tập thực tế sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC14 - Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thực hiện nội dung văn bản số 99/TWPCTT ngày 11.7.2018 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai về việc tiếp sóng trực tiếp, tăng cường thông tin, truyền thông về diễn tập điều hành xả lũ khẩn cấp hồ Hòa Bình và ứng phó đảm bảo an toàn hạ du.
 
Để chương trình truyền hình trực tiếp diễn tập thực tế được phổ biến đến đông đảo người dân, cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức về ứng phó đảm bảo an toàn hạ du, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, các sở, ngành trong tỉnh thực hiện một số nội dung sau:
 
1. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp sóng trực tiếp trên kênh VTC14 - Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC, tăng cường thông tin, tuyên truyền về diễn tập để đông đảo người dân, các cấp chính quyền biết và theo dõi theo thời gian: Từ 20h00 đến 22h00, thứ bảy, ngày 14.7.2018.
 
2. Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thông báo về thông tin cuộc diễn tập trên hệ thống loa truyền thanh tới người dân.
 
3. Báo Hưng Yên, các sở, ngành thông tin, tuyên truyền rộng rãi tới các tầng lớp cán bộ, nhân dân biết để theo dõi.
 
 
 
 
;