Đẩy mạnh khai thác các nguồn thu vào ngân sách nhà nước

Năm 2018, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) được HĐND tỉnh giao tổng thu trên địa bàn tỉnh là 12.005 tỷ đồng, trong đó: Thu nội địa 8.565 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 3.440 tỷ đồng. Qua 6 tháng đầu năm, các ngành chức năng kết hợp với các địa phương đẩy mạnh khai thác các nguồn thu vào ngân sách nhà nước, kết quả là tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 5.545 tỷ đồng, đạt 46,2% dự toán HĐND tỉnh giao.
Sản xuất tại Công ty cổ phần nhựa OPEC
Sản xuất tại Công ty cổ phần nhựa OPEC
Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 22.3.2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2017-2020, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh xác định rõ công tác tổ chức điều hành ngân sách nhà nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; chỉ đạo, xử lý những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự toán ở địa phương, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu ngân sách để triển khai thực hiện tốt công tác thu ngân sách trên địa bàn. Đối với thu nội địa, ngay từ đầu năm, trên cơ sở thông báo dự toán của Tổng cục Thuế, HĐND tỉnh, Cục Thuế tỉnh đã thực hiện rà soát, đánh giá các khoản thu để giao dự toán từng quý tới từng đơn vị.
 
Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động, tích cực tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương nhiều giải pháp chống thất thu, khai thác hiệu quả nguồn thu và tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách. Đồng thời kết hợp với ngành chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu đối với hoạt động kinh doanh xăng, dầu và dán tem niêm phong công tơ tổng đối với cột đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 19/CT-CTUBND ngày 08.12.2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế bảo đảm tuyên truyền đúng chế độ, chính sách và kịp thời hỗ trợ người nộp thuế trong việc giải đáp các vướng mắc phát sinh.
 
Bên cạnh đó, ngành duy trì thực hiện tốt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; hướng dẫn người nộp thuế sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai, nộp thuế qua mạng, đăng ký người phụ thuộc, cấp mã số người phụ thuộc, kê khai nộp thuế điện tử...
 
Việc quản lý người nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, bảo đảm người nộp thuế có hoạt động sản xuất, kinh doanh và các cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân đều được cấp mã số thuế; các trường hợp ngừng, nghỉ kinh doanh, bỏ trốn, mất tích đều được xử lý theo đúng quy định.
 
Cơ quan thuế thực hiện tốt việc tổ chức tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho người nộp thuế theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" “một cửa điện tử”, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện các thủ tục về thuế; thực hiện công khai, minh bạch thông tin về chính sách, thủ tục hành chính, quy trình thuế bảo đảm cho người nộp thuế dễ dàng tiếp cận nhất...
 
Với những giải pháp đồng bộ, việc nuôi dưỡng và khai thác các nguồn thu hiệu quả, kết quả qua 6 tháng đầu năm thu nội địa toàn tỉnh ước đạt 4.066 tỷ đồng, đạt 47,5%  dự toán HĐND tỉnh giao. Một số khoản thu, sắc thuế có số thu đạt cao là: Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh, thu tiền sử dụng đất, thu thuế bảo vệ môi trường...
 
Đối với thu thuế từ hoạt động xuất, nhập khẩu, thời gian qua, Chi cục Hải quan Hưng Yên áp dụng nhiều giải pháp, thu hút doanh nghiệp đến làm thủ tục hải quan, tăng thu vào ngân sách nhà nước. Thực hiện Luật Hải quan, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, đơn vị áp dụng phương pháp quản lý hiệu quả theo nguyên tắc quản lý rủi ro trong toàn bộ hoạt động kiểm tra, giám sát hải quan, chuyển dịch từ tiền kiểm sang hậu kiểm; đơn giản hóa hồ sơ hải quan và tự động hóa thủ tục hải quan; mở rộng dịch vụ hành chính công đến người dân và doanh nghiệp.
 
Đến nay, cán bộ, nhân viên của chi cục đã vận hành thành thạo hệ thống thông quan điện tử VNACC - VCIS do Nhật Bản tài trợ, áp dụng khai báo từ xa đối với 100% tờ khai, qua đó đã rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu.
 
Song song với đó là việc áp dụng các giải pháp về công nghệ thông tin, tiến bộ khoa học kỹ thuật đã được nghiên cứu, triển khai thực hiện mô hình 5e gồm: Khai báo điện tử, thanh toán điện tử, lược khai điện tử, chứng nhận xuất xứ điện tử và cấp phép điện tử. Chi cục Hải quan Hưng Yên đã triển khai 100% thanh toán nộp thuế và các khoản phí  qua các ngân hàng thương mại. Đồng thời đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính cốt lõi (tức là doanh nghiệp có kiến nghị đều gửi văn bản qua hệ thống điện tử, không cần hình thức văn bản giấy thông thường).
 
Hàng ngày, doanh nghiệp có thể khai báo làm thủ tục với Chi cục Hải quan Hưng Yên 24/24h vào tất cả các ngày làm việc trong tuần. Đối với ngày nghỉ cuối tuần, chi cục bố trí lãnh đạo và công chức trực, giải quyết công việc cho đến khi hoàn thành việc thông quan đối với các lô hàng xuất, nhập khẩu cuối cùng trong ngày.
 
Ngoài ra, đơn vị cũng thành lập đường dây nóng để tiếp thu các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, coi đây là một kênh quan trọng kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết công việc theo hướng giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí cho các đơn vị đến kê khai thủ tục xuất nhập cảnh hàng hóa. Tính đến hết tháng 6, Chi cục Hải quan Hưng Yên thu ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 1.479 tỷ đồng, đạt 43% dự toán HĐND tỉnh giao.
 
Để bảo đảm hoàn thành dự toán số thu cả năm, các ngành chức năng, các huyện, thành phố cần tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 18 - CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bên cạnh đó quan tâm tới các giải pháp như:  Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính thuế, hải quan theo lộ trình và thực hiện các giải pháp nâng cao trình độ, năng lực, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành Thuế, Hải quan. Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng các buổi tọa đàm, đối thoại, tư vấn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt các luật, chính sách thuế hiện hành và thuế mới, chú trọng các chính sách thuế mới được sửa đổi, bổ sung. Ngành Thuế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát lại nguồn thu trên địa bàn đến từng đối tượng, khoản thu, sắc thuế. Phân bổ dự toán thu quý III, quý IV đến từng cán bộ, đội thuế để chủ động triển khai các biện pháp đôn đốc thu nộp. Quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế bảo đảm đúng đối tượng và chế độ quy định. Đẩy mạnh giám sát việc kê khai nộp thuế hàng tháng, quý của các doanh nghiệp để thu đúng, thu đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước; đồng thời đôn đốc các khoản thuế được gia hạn đã đến hạn nộp ngân sách. Tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế, bảo đảm thực hiện đúng, đầy đủ các biện pháp quản lý nợ đối với người nộp thuế theo quy định của pháp luật, không để nợ đọng mới phát sinh. Ngoài ra, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trong nội bộ cũng như đối với người nộp thuế để kịp thời uốn nắn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật thuế.
 
Minh Nghĩa
 
;