Hưng Yên ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp

Có hai điểm nổi bật trong Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vừa được các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ Sáu. 
 
Điểm thứ nhất là, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, khi bảo đảm các điều kiện theo quy định. Có 4 nội dung được hỗ trợ kinh phí.
 
Theo đó, hỗ trợ 100% chi phí lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp nhưng không quá 1 tỷ đồng mỗi cụm. Hỗ trợ 100% chi phí đầu tư đường giao thông trục chính đến hàng rào khu công nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa không quá 1km... Đối với xây dựng đường giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước nội bộ, mức hỗ trợ là 100 triệu đồng/ha theo quy hoạch chi tiết, và không quá 5 tỷ đồng mỗi cụm công nghiệp. Hệ thống xử lý nước thải, chất thải tập trung được hỗ trợ 50% theo dự toán được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nhưng không quá 5 tỷ đồng mỗi cụm công nghiệp.
 
Điểm thứ hai là, chính sách hỗ trợ di dời doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh vào cụm công nghiệp nếu bảo đảm điều kiện theo quy định, với 2 nội dung được hỗ trợ kinh phí. 
 
Cụ thể, tỉnh sẽ hỗ trợ 100% kinh phí lập dự án đầu tư cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong làng nghề, khu dân cư di dời vào cụm công nghiệp. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh khi thực hiện di dời dự án vào cụm công nghiệp được hỗ trợ 50% chi phí di dời hợp pháp, nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng đối với một cơ sở…
Cụm công nghiệp Minh Khai (Văn Lâm) thu hút nhiều doanh nghiệp sản xuất (Ảnh Đào Ban)

Cụm công nghiệp Minh Khai (Văn Lâm) thu hút nhiều doanh nghiệp sản xuất

                                                                                                  (Ảnh Đào Ban)

Tại Hưng Yên, cụm công nghiệp được đầu tư xây dựng chủ yếu nhằm thu hút các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp; các tổ chức, cá nhân, các cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường hoặc nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong làng nghề, khu dân cư di dời vào trong cụm công nghiệp. 
 
Tuy vậy, những năm qua, tình hình phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn. Một trong những nguyên nhân chính là do đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp không hấp dẫn các nhà đầu tư, nhu cầu vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi chậm. Hơn nữa, việc di dời các hộ sản xuất tại các làng nghề gây ô nhiễm vào cụm công nghiệp cũng gặp khó khăn. Do vậy, việc ban hành một số chính sách nhằm hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp là hết sức cần thiết. 
 
Trên thực tế, do diện tích các cụm công nghiệp nhỏ, dưới 50 ha và mở rộng không quá 75 ha, nên suất đầu tư cao, làm ảnh hưởng trực tiếp tới giá cho thuê đất đã có hạ tầng đối với nhà đầu tư thứ cấp. Vì vậy, hoạt động thu hút đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và thu hút doanh nghiệp nhỏ và vừa vào sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian qua còn hạn chế. Các cụm công nghiệp không đủ sức hấp dẫn các nhà đầu tư. 
 
Theo Đề án Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2025, đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh sẽ có 35 cụm công nghiệp với tổng diện tích gần 14 nghìn ha.
 
Dù vậy, đến nay, ngoài những cụm công nghiệp được hình thành trước khi có Quyết định 105/2009/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp, chủ yếu là UBND các huyện làm chủ đầu tư hạ tầng. Trong đó, duy nhất có cụm công nghiệp Minh Khai giai đoạn 1 do UBND huyện Văn Lâm làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng có xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung. Còn lại do không thu hút được chủ đầu tư hạ tầng, các cụm công nghiệp vẫn chưa hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.
 
Sau khi Đề án Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2025 được ban hành, toàn tỉnh mới có 3 cụm công nghiệp thu hút được chủ đầu tư hạ tầng. 
 
Bao gồm, cụm công nghiệp Minh Khai mở rộng trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh (Văn Lâm) rộng hơn 17ha do Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng – Chi nhánh Hưng Yên làm chủ đầu tư, đến nay đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật và đang kêu gọi nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư. Cụm công nghiệp Phù Ủng trên địa bàn xã Phù Ủng (Ân Thi) rộng gần 39ha, do Công ty Billion Union Textile Limited làm chủ đầu tư. Cụm công nghiệp Văn Nhuệ trên địa bàn xã Văn Nhuệ (Ân Thi) có diện tích 50ha do Công ty cổ phần Năng lượng bền vững Việt Nam làm chủ đầu tư. Cả hai dự án trên đều đang trong giai đoạn triển khai thực hiện... 
 
Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm các mục tiêu, thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị đầu tư phát triển hạ tầng cụm công nghiệp để tạo quỹ đất sạch có hạ tầng hoàn chỉnh để thu hút các nhà đầu tư…; bảo đảm các vấn đề môi trường, nhu cầu phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách…
 
PV
 
 
;