Hưng Yên có trên 77 nghìn hộ thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ

19:36, 03/07/2018
Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường, toàn tỉnh hiện có trên 77 nghìn hộ gia đình tham gia thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn, tăng gần 1 nghìn hộ so với cuối năm 2017 và đạt trên 22,3% tổng số hộ dân toàn tỉnh. 
 
Các hộ thực hiện xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn bằng các hình thức: Sử dụng thùng nhựa composit, đào hố sử dụng nắp đậy, xây bể xử lý. Sau khi phân loại, rác thải hữu cơ dễ phân hủy được đưa vào khu vực xử lý và sử dụng chế phẩm vi sinh trong quá trình xử lý nhằm đẩy nhanh quá trình phân hủy rác thải, hạn chế ô nhiễm môi trường. 
 
Mai Nhung