Hưng Yên: Kiểm điểm việc thực hiện Chương trình cấp nước sạch

Ngày 4.7, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại các văn bản: Công văn số 501/UBND-KT1 ngày 7.3.2018; Thông báo số 182/TB-UBND ngày 20.4.2018; Thông báo số 211/TB-UBND ngày 24.5.2018; Công văn số 1467/UBND-KT1 ngày 30.5.2018 về thực hiện Chương trình cấp nước sạch tỉnh Hưng Yên. Ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch tỉnh chủ trì cuộc họp. 
Toàn cảnh cuộc họp
Toàn cảnh cuộc họp
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 31 tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp quản lý 37 nhà máy sản xuất nước sạch, cấp cho hơn 40 hệ thống cấp nước tập trung. 
 
Toàn tỉnh phấn đấu hết năm 2018, tất cả các thôn, xóm trên địa bàn tỉnh đều có đường ống cấp nước; đến năm 2020 có 100% người dân trong tỉnh được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn. 
 
Tuy nhiên, đến nay một số nhiệm vụ trong thực hiện chương trình cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh chưa được thực hiện hoặc thực hiện còn chậm như: Lập phương án giá nước theo quy định; báo cáo kết quả xét nghiệm nước; xử lý đơn vị cấp nước có mức giá vượt giá quy định của UBND tỉnh; thành lập ban chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng nước sạch tại các huyện, thành phố…
 
Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia thảo luận một số vấn đề như: Quy hoạch, xây dựng các công trình cấp nước sạch; lắp đặt đồng hồ đo nước sạch; giá nước sạch; chất lượng nước sạch...
 
Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan sớm đề xuất khung giá nước trên địa bàn tỉnh, khẩn trương hoàn thiện phương án chuyển nhượng các nhà máy nước để trình cấp có thẩm quyền, có phương án hỗ trợ giá nước cho hộ nghèo và xử lý nghiêm những trường hợp doanh nghiệp thu tiền nước vượt giá quy định của UBND tỉnh. Đồng thời thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra và báo cáo định kỳ chất lượng nước, đơn vị cấp nước vi phạm chỉ tiêu chất lượng, xử lý nghiêm và công khai các trường hợp vi phạm; báo cáo việc khai thác nước ngầm, nước mặt trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn, cấp phép khai thác nước ngầm, nước mặt cho các nhà máy cấp nước trên địa bàn tỉnh. 
 
Các nhà máy cấp nước nằm trong diện phải chuyển nguồn nước cần thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng nước cấp tới hộ dân. Các sở, ngành, các huyện, thành phố và đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định trong đấu nối và sử dụng nước sạch.
 
Vi Ngoan – Phạm Đăng
 
;