Hưng Yên phấn đấu tăng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Ngày 6.7, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh (ban chỉ đạo) tổ chức họp triển khai Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 14.6.2018 của UBND tỉnh về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Hưng Yên năm 2018. Ông Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp. 
Toàn cảnh cuộc họp
Toàn cảnh cuộc họp
Năm 2017, chỉ số PCI của tỉnh xếp vị trí thứ 56/63 tỉnh, thành phố, giảm 6 bậc so với năm 2016. 
 
Để nâng cao chỉ số PCI của tỉnh, khắc phục hạn chế, bất cập, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 14.6.2018 về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Hưng Yên năm 2018. Theo đó năm 2018, tỉnh phấn đấu tăng tổng điểm PCI lên 4,16 điểm so với năm 2017 (từ 59,09 điểm lên 63,25 điểm), cải thiện vị trí xếp hạng chỉ số PCI từ 8 đến 10 bậc so với năm 2017. 
 
Đối với 10 chỉ số thành phần phải được cải thiện vượt bậc về thứ hạng, tăng từ 10 đến 15 bậc; tăng điểm so với năm 2017 trên cơ sở phát huy những chỉ số tăng điểm gồm: Tiếp cận đất đai, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động; khắc phục, cải thiện mạnh mẽ các hạn chế của 7 chỉ số giảm điểm gồm: Chi phí gia nhập thị trường, tính minh bạch, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động của chính quyền tỉnh, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.
 
Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia thảo luận nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch của tỉnh, giải pháp khắc phục các chỉ số bị giảm điểm năm 2017, cải thiện điểm số các chỉ số thành phần, phân công cụ thể nhiệm vụ của các thành viên trong ban chỉ đạo...
 
Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh yêu cầu thành viên ban chỉ đạo, các sở, ngành, đơn vị liên quan cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, bất cập trong từng chỉ số PCI, nêu cao trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ trong việc nâng cao chỉ số trong thời gian tới. Đặc biệt khắc phục những khó khăn, hạn chế do nguyên nhân chủ quan, quan tâm tới các nội dung thiết thực với nhà đầu tư, doanh nghiệp như: Doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận đất đai và sử dụng đất đai ổn định; Môi trường kinh doanh công khai, minh bạch; môi trường cạnh tranh bình đẳng... Đồng thời nhấn mạnh việc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 71/KH-UBND, nâng cao bền vững các chỉ số PCI, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Vi Ngoan
 
 
 
;