Hưng Yên: Tổng sản phẩm tăng 8,68%

20:56, 02/07/2018
Theo số liệu thống kê, 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh năm 2010 tăng 8,68% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng trưởng cao nhất của Hưng Yên trong những năm gần đây.
 
Trong mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,89%; công nghiệp và xây dựng tăng 10,09%; khu vực thương nghiệp và dịch vụ tăng 8,68%.
 
 Minh Huấn